รวยไม่รู้เรื่อง! ชาวสวนพิจิตรหันมาปลูกผัก รายได้เดือนละแสน เผยเคล็ดลับที่ใครๆ ก็ทำได้!!

loading...
เกษตรผสมผสาน หรือ ไร่นาสวนผสม ไม่มีคำจำกัดความ เพราะสามารถแตกแขนงออกได้หลายแบบ ไม่มีการเจาะจงชนิดของพืชที่สามารถปลูก แต่ควรมีพืชพันธ์นานาชนิด ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร ผักพื้นบ้าน ผักป่า ผักสวนครัว เพื่อให้มีการเอื้อเฟื้อต่อกันได้มากที่สุด รวมทั้ง แปลงดอกไม้ แปลงข้าว การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเพาะพันธ์ปลาในบ่อปลา เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานทุกสิ่งทุกอย่าง ในพื้นที่จำกัด 1-2 ไร่ได้อย่างลงตัว และที่สำคัญ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


พื้นที่ 5 ไร่ ของนายบุญชม พรรษา เกษตรกรบ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร จากสมัยก่อนที่เคยปลูกไม้ผล เช่นมะม่วง ลำไย จะได้รับความเสียหายจากลมพายุฝนเป็นประจำ จึงได้เกิดแนวคิดหันมาปลูกผักแบบผสมผสาน แบบผักหมุนเวียน สามารถเก็บขาย วันละ 700 กิโลกรัม ในระยะเวลา 6 เดือน สร้างรายได้ ไม่ต่ำวันละ 3,000 บาท หรือ เฉลี่ยเดือนละ 1 แสนบาท


นายบุญชม พรรษา เกษตรกร ระบุว่า พื้นที่นี้สมัยก่อนเคยปลูกไม้ผล เช่นลำไย มะม่วง และมักจะเกิดความเสียหายจากลมพายุ เป็นประจำ จึงได้ทดลองหันมาปลูกผักแบบผสมผสาน ทั้งมะเขือยาว มะละ และ ถั่วฝักยาว ซึ่งใช้เวลาในการปลูกจนได้เก็บผลิตเพียง 30 วัน โดยช่วงแรกทดลองปลูกในพื้นที่เล็กน้อย แต่สามารถเก็บจำหน่ายได้ จึงนำพื้นที่ที่เหลือปลูกผักหลายชนิดแบบหมุนเวียน และสามารถเก็บผักแต่ละชนิดจำหน่ายได้ทุกวัน


สำหรับการปลูกผักแบบผสมผสานหมุนเวียน เกษตรกรจะสามารถเก็บจำหน่ายได้ตลอดในช่วง 6 เดือน ระหว่างพฤษภาคมถึงในช่วงปลายเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีรายได้จากผักที่ปลูกหมุนเวียนวันละกว่า 3,000 บาท เป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 1 แสนบาท และอยากฝากให้เกษตรกรที่เคยทำนาหันมาปลูกผัก โดยการค้นหาวิธีทางทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกการสร้างรายได้

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: WorkpointTV

คุณอาจจะสนใจ

loading...

0 Response to "รวยไม่รู้เรื่อง! ชาวสวนพิจิตรหันมาปลูกผัก รายได้เดือนละแสน เผยเคล็ดลับที่ใครๆ ก็ทำได้!!"

แสดงความคิดเห็น