ความหมายของ "เพลงสรรเสริญพระบารมี" เรื่องที่เราอาจไม่เคยรู้

loading...
ความหมายจากการถอดความ เพลงสรรเสริญพระบารมี จากในหนังสือ คุณานุคุณไตรภาค ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเคยถอดความแปลเพลงสรรเสริญพระบารมีมาเรียงร้อยในรูปแบบร้อยแก้ว โดยความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารมี มีใจความดังนี้

ความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารมี

[ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน]
ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบถวายบังคมด้วยหัวใจและด้วยเศียรเกล้า

[นบพระภูมิบาล บุญดิเรก]
แด่พระผู้อภิบาลรักษาแผ่นดิน ผู้เพียบพร้อมด้วยบุญคือคุณความดีอันรุ่งเรือง

[เอกบรมจักริน พระสยามินทร์ พระยศยิ่งยง]
ทรงเป็นที่หนึ่ง และทรงเป็นที่สุดในบรรดาผู้มีจักรคือพระราชาทั้งปวง
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในสยาม
มีพระเกียรติยศอย่างยอดยิ่งและยั่งยืน

[เย็นศิระเพราะพระบริบาล]
ความร่มเย็นที่อยู่เหนือหัว (ราษฏร) ก็เพราะพระองค์ทรงดูแลรักษา

[ผลพระคุณ ธ รักษา ]
ผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้รักษาป้องกัน

[ปวงประชาเป็นสุขศานต์]
ประชาราษฎร์ทั้งปวงให้เป็นสุขและศันติ

[ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดังหวังวรหฤทัย]
ขอจงดลบันดาลให้สิ่งที่พระองค์ต้องพระราชประสงค์ สำเร็จผลสมดังที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย

[ดุจจะถวายชัย ชโย.]
เหมือนชัยมงคลที่ถวายมานี้เทอญ

ขอบคุณข้อมูลจาก: หนังสือคุณานุคุณไตรภาค

คุณอาจจะสนใจ

loading...

0 Response to "ความหมายของ "เพลงสรรเสริญพระบารมี" เรื่องที่เราอาจไม่เคยรู้"

แสดงความคิดเห็น